Dit artikel gaat over een regio en bestuurseenheid in de provincie Noord-Holland. Zie Nationaal Park Zuid-Kennemerland voor het artikel over het Nationaal Park, zie Kennemerland voor de streek Kennemerland in provincie Noord-Holland.

Regionale bestuurskracht Zuid-Kennemerland is een regio en een van de negen in de provincie Noord-Holland. de bestuurskracht omslaat de gemeenten; Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort en telt zo'n 225.000 inwoners.

De bestuurskracht valt samen met het COROP-gebied Agglomeratie Haarlem.

Samenwerking

De gemeenten Bloemendaal en Heemstede hebben samen een goede verstandhouding binnen de regio.

De gemeente Zandvoort is per 2018 met Haarlem.

De vier gemeenten werken voor bovenregionale opgaven waaronder de decentralisaties in het sociaal domein samen met de gemeenten in de regio IJmond en de regio Amstelland-Meerlanden. Daarnaast maken zij onderdeel uit van de Metropoolregio Amsterdam.

Zuid-Kennemerland valt onder de Veiligheidsregio Kennemerland en .

Groen

De regio wordt gekenmerkt door een groot gedeelte van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland dat in de regio ligt. Hiernaast ligt ten zuiden van Zandvoort en Bentveld de Amsterdamse Waterleidingduinen die de hoofdstad voorziet van drinkwater.

Externe link