Wim Vanseveren (Tielt, 23 januari 1956) is een Vlaams adviseur, ondernemer en voormalig televisieproducent. Hij was algemeen directeur televisie bij de VRT van 2007 tot en met 2008. Van 1 september 2015 tot 30 augustus 2019 vervulde hij een mandaat als directeur van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren.

Loopbaan

Cultureel Centrum Gildhof

Vanseveren is germanist van opleiding. Hij startte zijn loopbaan als eerste directeur van cultureel centrum Gildhof in zijn geboortestad Tielt en organiseerde er het eerste kleutertheaterfestival in ons taalgebied. Sinds 1977 is hij actief in de culturele sector.

VRT

Op 31-jarige leeftijd stapte hij over naar het toenmalige BRT (de huidige VRT), waar hij producer Jeugd werd. Hij was verantwoordelijk voor programma’s zoals De Boomhut en Draaimolen, maar raakte vooral bekend door Dag Sinterklaas, Kulderzipken (beide van Hugo Matthysen) en Buiten De Zone (het programma waarmee Bart De Pauw doorbrak). Na een kortstondig mandaat als productiemanager, werd hij in 1998 netmanager van TV1 (het huidige één). Hij introduceerde nieuwe genres zoals docusoap (Het leven zoals het is) of de laatavondtalkshow (De Laatste Show) en vormde TV1 om van 'pretnet' tot 'humaninterestnet'. Ook lag hij aan de basis van nieuwe fictiereeksen zoals Stille Waters en Witse. Na jaren van VTM-hegemonie werd TV1 in 2002 opnieuw marktleider.

Na de VRT

In 2003 stelde de Vlaamse regering Wim Vanseveren aan tot administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen.[1] Er kwam een grondig vernieuwd marketingplan en het agentschap legde mee de basis voor een toeristisch fietsroutenetwerk in heel Vlaanderen.

Piet Van Roe vroeg Vanseveren in 2006 terug om laatste televisiedirecteur en eerste mediadirecteur van de VRT te worden.[2] Vanseveren verving hierbij Piet Van Roe die tijdelijk deze functie op zich had genomen. Vanaf 1 juni 2007 tot 1 januari 2008 was Vanseveren algemeen directeur televisie bij de VRT. Daarna verliet hij terug de omroep, werd opgevolgd door Mieke Berendsen en voert sinds 2008 in België en Nederland consultancy- en coachingopdrachten uit in media & vrije tijd.[3] In 2010 was hij een van de stichters[4] van productiehuis De Raconteurs, maar dat verliet hij na bijna twee jaar om zich opnieuw op consultancy en coaching te richten.

In januari 2013 werd hij aangetrokken door uitgeverij Lannoo om er audiovisuele producties te maken, gebaseerd op werk waarvan het copyright bij de uitgeverij ligt.[5]

Van 1 september 2015 tot 30 augustus 2019 vervulde hij een mandaat als directeur van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren.[6] Sindsdien is hij nog selectief actief als consultant.

Bestuur organisaties

Wim Vanseveren is voorzitter van Locus (Vlaams steunpunt Lokaal Cultuurbeleid) en Theater Malpertuis. Hij is bestuurslid van het Filmfestival van Oostende en is sinds juni 2018 ook voorzitter van de , het sectorgenootschap dat de Vlaamse filmprijzen, De Ensors, toekent. In Nederland zetelt hij in de Visitatiecommissie Publiek Omroep (2009] en de Commissie Toekomstverkenning Mediabestel (2013).

Voornaamste prijzen

1992

 • Culturele Prijs BGJG voor het televisieprogramma Draaimolen

1994

 • Prijs Radio- en Televisiekritiek voor het televisieprogramma Dag Sinterklaas
 • Gulden Boek VBVB voor het televisieprogramma Draaimolen

1996

1997

 • Prijs Radio- en Televisiekritiek voor het programma Buiten De Zone
 • Golden Cairo voor TV-programms (Egypte) voor het televisieprogramma Lotte

2003

 • Verdienstelijkste Alumnus KULAK (Katholieke Universiteit Leuven afdeling Kortrijk)[7]

2006

 • Laureaat 6e Persprijs Tieltse Perskring

Belangrijkste benoemingen

 • lid College van Ambtenaren-generaal Vlaamse Gemeenschap, die de Vlaamse Regering adviseert bij het herstructureringsproject Beter Bestuurlijk Beleid (2006)
 • lector Vlaams Audiovisueel Fonds (2003-2006 en 2008-2011][8]
 • lid van de Visitatiecommissie van de Nederlandse Publieke Omroep (januari 2008 - april 2009)
 • voorzitter van theater Malpertuis Tielt (2008 - heden)
 • voorzitter van Locus (samensmelting Cultuurlokaal en VCOB, september 2008 tot heden)
 • lid van de Raad van bestuur van het Filmfestival van Oostende (september 2012 - heden)
 • lid Commissie Toekomstverkenning Mediabestel (Nederland, 2013 - heden)[9]

Externe links