De Vlaamse Christen Partij (VCP) is een Belgische christendemocratische[bron?] politieke partij, die anno 2019 enkel lokaal actief is in Vlaanderen.

Ideologie

Het is een partij die christelijke waarden op partijpolitiek vlak wil uitdragen, gebaseerd op het evangelie, de tien geboden en de sociale leer van de Rooms-Katholieke Kerk. Voornamelijk katholieken en evangelisch-protestanten zijn actief binnen de partij. De partij staat ook open voor andere geloofsovertuigingen die het programma steunen.[1]

Geschiedenis

Vrije (Vlaamse) Christen Democraten (VCD) is ontstaan uit ontevredenheid met standpunten op verschillende domeinen van de CD&V. In 2008 werd in Vlaanderen door die leden verder gewerkt binnen het kader van de Chrétiens démocrates fédéraux (CDF), een afsplitsing van het Centre démocrate humaniste (cdH) na de naamsverandering van de Parti social chrétien (PSC).

In maart 2009 werd er besloten als onafhankelijke partij naar de verkiezingen te gaan onder de naam Vrije Christen Democraten. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het uitwerken van de christelijke thema's, zoals het opkomen voor gerechtigheid. VCD is een eurokritische partij en ondersteunt niet de liberale aanpak binnen de Europese Unie maar wil een meer sociaal Europa. VCP nam deel aan de Vlaamse parlementsverkiezingen van 2009 in de provincie West-Vlaanderen, maar behaalde hierbij geen zetels. In 2010 nam VCP niet deel aan de federale verkiezingen.

In 2011 is op de Algemene Vergadering de naamsverandering Vrije Vlaamse Christen Democraten ingevoerd. Dit is teruggeschroefd op de Algemene Vergadering van 2012 om het neutrale karakter op communautair vlak te bewaren.

VCD haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 één gemeenteraadszetel: te Bree op de kartellijst BROS (sp.a, N-VA en VCP).[2] De coalitie in Bree werd gevormd door CD&V en BROS. De VCP-verkozene werd schepen van milieu en landbouw.[3] Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 was VCD in Bree een kartel aangegaan met Vlaams Belang, de kieslijst - waarop onder andere ook Blood and Honour-organisator figureerde[4][5][6] - was evenredig verdeeld. De VCD behaalde 2 verkozenen, met name Kathleen Reekmans en Rik Hertogs.[7] In een persbericht uit 2014 stelt de partij dat ze toen nog niet bestond, in datzelfde persbericht werd de VCD Bree buiten de partijwerking geplaatst.[8] In 2014 veranderde de VCD van naam en werd zij VCP.

Bij de Vlaamse verkiezingen 2014 nam VCP in alle Vlaamse provincies deel aan de verkiezingen voor het Vlaams Parlement, waarbij Raoul d'Udekem d'Acoz de lijst trok in Vlaams-Brabant. De overige lijsttrekkers waren respectievelijk Febe Allyn (Oost-Vlaanderen), Albert Willem (Limburg), Omer Thomassetti (Antwerpen) en Agnes Jonckheere (West-Vlaanderen).[9] Voor de kieskring Brussel-Hoofdstad diende VCP geen lijst in. Bij deze verkiezingen behaalde VCP in heel Vlaanderen (incl. Brussel-Hoofdstad) 0,12% van de stemmen, wat niet genoeg was voor een zetel. Haar beste resultaat behaalde VCP in West-Vlaanderen met 0,18% van de stemmen; haar slechtste resultaat in de provincie Antwerpen met 0,06% van de stemmen.

Politieke mandaten

De VCP is enkel vertegenwoordigd in de gemeenteraad van de Limburgse stad Bree met één gemeenteraadszetel. Deze verkozene, , is eveneens schepen in Bree. Hij werd evenwel in 2014 buiten de partijwerking geplaatst.[8]

Externe link