Tresoar (Fries voor "schat"), Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum ("Fries Historisch en Letterkundig Centrum") is de grootste erfgoedinstelling van Friesland en gevestigd in Leeuwarden.

Bibliotheek, archief en museum

Tresoar beheert een grote wetenschappelijke bibliotheek, een collectie archieven van en over Friesland en een grote verzameling documentatie en objecten over de Friese literatuur. De collectie kan in de studiezaal geraadpleegd worden en via de website kan gezocht worden in de catalogi en naamregisters. Naast de papieren collectie groeien ook de collecties foto’s, film en geluid, die eveneens via de website te raadplegen zijn.

Op 1 september 2002 is Tresoar ontstaan door een fusie van het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD), de (PBF) en het Ryksargyf Fryslân (RAF). Tresoar is gevestigd op de Boterhoek 1 te Leeuwarden.

Tresoar is een van de bibliotheken met een wetenschappelijke steunfunctie. Als archief vervult het de functie van Regionaal Historisch Centrum. Tresoar werkt samen met de NDC Mediagroep in de Stichting Digitaal Archief Leeuwarder Courant (SDALC). In een online archief zijn sinds 24 oktober 2007 alle jaargangen sinds 1752 tot heden van de Leeuwarder Courant gedigitaliseerd.

Tresoar is gevestigd in een gebouw (Boterhoek 1) uit 1966 van architect Piet H. Tauber. Het is sinds 2011 een gemeentelijk monument (nr. 224).

Zie ook

Externe link

Zie de categorie Tresoar Leeuwarden van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.