Een staatssecretaris is in België een politieke functionaris binnen het landsbestuur.

Een staatssecretaris heeft een eigen , legt zelf verantwoording af tegenover het parlement en is lid van de Belgische regering. Ook de Brusselse Hoofdstedelijke Regering telt 3 staatssecretarissen.

Het overleg in de ministerraad wordt door de staatssecretaris alleen bijgewoond als het eigen beleidsterrein aan de orde is. De staatssecretaris heeft in de ministerraad geen stemrecht.