Por·τααl


POR·TAAL  
Inleiding

Dit portaal presenteert het onderwerp taalkunde in zeer ruime zin: zowel specifieke natuurlijke talen, dialecten en taalfamilies als de theoretische studie naar het verschijnsel natuurlijke taal, de linguïstiek, komen hier aan bod. Het artikel taalkunde geeft een inleiding over dit onderwerp.

Taal is constant in beweging, wat niet alleen te merken is aan de verschillen tussen hedendaags Nederlands en de taal van Vondel, maar ook aan fenomenen als straattaal. Dat taalverandering uiteindelijk tot extreme verschillen kan leiden wordt nog duidelijker als men beseft dat zeer uiteenlopende talen uit één gemeenschappelijke oertaal zijn ontstaan. Zo is het Nederlands, net als bijvoorbeeld het Engels, voortgekomen uit het Oergermaans en zijn de Romaanse talen als Frans en Spaans uit het Latijn ontsproten.

Phonetik.svg

Groene Boekje | Hulp bij spelling


Alle talen op alfabet

TAAL VAN DE WEEK Etalageartikelen

Het Italiaans (italiano) maakt deel uit van de Romaanse taalgroep. Het Italiaans wordt gesproken door ongeveer 57 miljoen mensen in Italië, in verschillende dialecten. De huidige Italiaanse standaardtaal stamt onmiddellijk af van het florentijns, het dialect van Florence. Sommige van de andere dialecten verschillen sterk van het standaard-Italiaans. Het aantal sprekers van het standaard-Italiaans in Italië bedraagt ongeveer 30 miljoen. Wereldwijd zijn er in totaal ongeveer 63 miljoen Italiaanssprekenden.

De oudste bewaard gebleven geschreven teksten in het Italiaans stammen uit de 10e eeuw. In tegenstelling tot wat vaak verondersteld wordt, zijn de verschillende dialecten die in Italië gesproken worden niet afgeleid van het standaard-Italiaans.


[bewerk]

UITGELICHTE TAALFAMILIE OVERZICHTEN

De Eskimo-Aleoetische talen zijn een talenfamilie afkomstig uit Groenland, het noorden van Canada, Alaska en delen van Siberië. De talengroep wordt als een geheel Inuit genoemd in Groenland, Canada en West-Alaska, Yupik in Noord-Alaska en Yuit in Siberië. De term Eskimo wordt door de sprekers van de taal niet gewaardeerd vanwege de negatieve connotaties die aan dit woord verbonden zijn. Door de geografische scheiding van de verschillende bevolkingsgroepen van de Inuit zijn de dialecten van de Eskimo-Aleoetische talen zo ver uit elkaar gegroeid dat diegenen die het verst van elkaar verwijderd zijn onderling niet meer in hun eigen taal kunnen communiceren, maar in plaats daarvan zouden moeten terugvallen op de taal waarvan de dialecten afgeleid zijn.

KUNSTTALEN OVERZICHTEN

Een kunsttaal is een taal die in tegenstelling tot etnische talen niet historisch is gegroeid als onderdeel van een cultuur, maar is ontworpen door één persoon of een kleine groep personen. Er zijn meer dan duizend kunsttalen bekend, die kunnen worden onderverdeeld in diverse soorten en zijn gemaakt om diverse redenen: sommige stellen zich ten doel als cultureel onbeladen taal de communicatie tussen de volken te bevorderen, andere dienen ter illustratie van een fictief land, weer andere zijn uitsluitend gemaakt voor het eigen plezier van de maker.

Van alle kunsttalen is het Esperanto wereldwijd de meest gebruikte.

NEDERLANDSE/VLAAMSE STREEKTAAL OVERZICHTENWikipedia barcode 128.svg

GEWENSTE ARTIKELEN DIT KAN BETER

of (en) - (en) - (en) - Atlantische talen (de|en) - (de|en2) - (en) - (de|en|fr) - (tricola) - - (en) - - (en) - - (oude versie op Gebruiker:OSeveno/Haags) - - (en) - (en) - (en) - - (en) - (dialect van Karatsjai-Balkarisch) - (en) - (en) - - (en) - (en) - (en) - - (en) - (en (en) - (en) - (en) - Oudchinees of Oud-Chinees (wd). Let op dat dit niet hetzelfde is als Klassiek Chinees - (en) - (en1|en2) - (en) - - (niet zeker of het zo heet) (en) - (de - en) (en) - (en) - (en) - (en) - (en) - of (en) - Trans-Nieuw-Guineatalen (en) - (en) - (en) - (lemma bijzin bestaat wel) - (en) -

[]
[]TALEN PER TAALFAMILIE
POSTSCRIPTUM CATEGORIEËN

De hoofdcategorieën zijn aan de rechtkant van deze kantlijn te vinden. Dit portaal is nog steeds in aanbouw. Nog niet opgenomen relevante categorieën kunnen hiernaast toegevoegd worden.


Brits boek
Frans book
Portalen
Portal.svg Hulp-en-beheerportaal · Gebruikersportaal · Navigatieportaal · In het nieuws
Biologie · Geschiedenis · Kunst & Cultuur · Landen & Volken · Mens & Maatschappij · Politiek · Religie · Sport · Taal · Wetenschap & Technologie
Portaal van de week: Zuid-Afrika

Samenwerken

  • Ga voor samenwerking op dit terrein naar het Taalcafé.