Er worden veel verschillende talen in Zuid-Afrika gesproken. Hiervan zijn er elf officieel, waarmee Zuid-Afrika, op India na, de meeste officiële talen heeft.

Twee talen (Afrikaans en Engels) zijn van Germaanse oorsprong, de andere zijn Bantoe-talen.

Officiële talen

In de staat dat er ook bevordering wordt gemaakt voor Khoi, San, Nama en gebarentaal. Andere gebruikte talen zijn vooral Fanagalo, , Noord-Ndebele en . Verder zijn Portugees, Duits en Frans de meest gebruikte immigrantentalen.

Tot 1961 als officiële taal en tussen 1961 en 1983 als 'synoniem van het Afrikaans'.

Het Nederlands is de enige taal in Zuid-Afrika die zijn officiële status heeft verloren. Dit gebeurde in 1983, omdat Afrikaans de rol Nederlands grotendeels had overgenomen. Zie Erkenning van Nederlands in Zuid-Afrika voor het hoofdartikel van dit onderwerp.

Verspreiding

Een kaart die de Zuid-Afrikaanse gemeenten aanduidt volgens meerderheidstalen. Lichtere plekken hebben geen meerderheidstaal, zoals Kaapstad.
Swazi
Tsonga
Tswana
Venda
Xhosa
Zoeloe
  • Afrikaans: als omgangstaal algemeen gebruikt in heel Zuid-Afrika. Als moedertaal dominant in de provincies Noord-Kaap, West-Kaap, het westelijk deel van Oost-Kaap en de Vrijstaat en in Gauteng. Verder wordt het verspreid in steden en op het platteland in de oostelijke helft van het land gesproken door de Boeren.
  • Engels: als omgangstaal algemeen gebruikt, daarin gesteund door de regering. Als moedertaal veel gesproken in Kaapstad, Johannesburg en de steden in KwaZoeloe-Natal.
  • Zoeloe: vooral in KwaZoeloe-Natal en het zuidelijk deel van Mpumalanga en Gauteng.
  • Xhosa: vooral in Oost-Kaap en in de stedelijke gebieden in Westkaap.
  • Zuid-Sotho: vooral in de Vrijstaat, Gauteng en in het buurland Lesotho.
  • Tswana: vooral in de provincie Noordwest en in het naburige Botswana.
  • Noord-Sotho: vooral in Limpopo en Gauteng.
  • Swazi: hoofdzakelijk in Mpumalanga en het naburige Swaziland.
  • Tsonga: hoofdzakelijk in Limpopo.
  • Venda: hoofdzakelijk in het voormalige thuisland Venda in het noorden van Limpopo.