Northern Hemisphere LamAz.png

Het noordelijk halfrond is het gedeelte van de aarde ten noorden van de evenaar.

De meeste werelddelen, met uitzondering van Australië en Antarctica, liggen geheel of gedeeltelijk op het noordelijk halfrond. Afrika en Zuid-Amerika liggen voor een gedeelte op het zuidelijk halfrond en de Indonesische eilanden zijn het enige deel van Azië dat ten zuiden van de evenaar ligt. Het noordelijk halfrond is drukker bevolkt dan het zuidelijk halfrond.

Op het noordelijk halfrond zijn de seizoenen tegengesteld aan die op het zuidelijk halfrond. De zomer begint hier op of rond 21 juni, de dag die ten noorden van de Kreeftskeerkring de langste dag van het jaar is. De kortste dag en het begin van de winter is om en nabij 22 december.

Op het noordelijk halfrond staat de Zon 's middags, behalve in het gebied tussen kreeftskeerkring en de evenaar wanneer het zomer is, altijd in het zuiden. De Zon beweegt er, naar het zuiden kijkend, in de loop van een dag van links naar rechts.