Dit is een lijst met voormalige Noord-Hollandse gemeenten.

Als het grondgebied van een opgeheven gemeente over meerdere gemeenten is verdeeld, is het grootste deel bij de eerstgenoemde ontvangende gemeente gevoegd. Grenscorrecties tussen gehandhaafde gemeenten zijn niet in de lijst opgenomen. Vóór 1830 kan de informatie onvolledig zijn.

Naamgeving bestuurlijke entiteiten

*: nieuw gevormde gemeentelijke entiteit die een naam gekozen heeft, die nog niet eerder is gebruikt door een andere gemeentelijke entiteit
(naamswijziging): een gemeentelijke entiteit die, zonder wijzigingen aan het grondgebied, gekozen heeft voor een nieuwe naam

Bij een herindeling ontstaat altijd een nieuwe bestuurlijke entiteit, de nieuwe entiteit kan ervoor kiezen een oude naam te handhaven. Echter er is juridisch sprake van "samenvoeging met" van de oude entiteit (en geen toevoeging aan), deze informatie is voor de leesbaarheid en herkenbaarheid wellicht hier weggelaten. Bijvoorbeeld Schagen is samengevoegd met Harenkarspel en Zijpe tot de nieuwe bestuursentiteit Schagen.

2019

2016

2015

2013

2012

2011

2009

2007

2006

2002

De fusie van Wijdemeren hield tevens een provinciegrenscorrectie in. De voormalige gemeente Loosdrecht (provincie Utrecht) werd toegevoegd aan Wijdemeren en de entiteit Wijdemeren is toegevoegd aan de provincie Noord-Holland

2001

1991

1990

1980

1979

1978

1975

1974

1972

1970

1966

1964

1959

1950

1942

1941

1936

1929

1927

1921

1870

1865

1863

1857

1855

1854

1848

1834

1830

1821

1820

1818

1812

1806

Zie ook

Externe links