Groupe Bruxelles Lambert (GBL) is een Belgische industriële holding. Het hoort bij de tien grootste bedrijven in België en maakt sinds de start deel uit van de BEL20.

Jarenlang was Albert Frère de CEO bij GBL. In 2015 echter zette hij op 89-jarige leeftijd een stap opzij als CEO. De dagelijkse leiding had hij in 2012 al overgedragen aan Gerard Lamarche en zijn schoonzoon Ian Gallienne.

Activiteiten

GBL is een holdingmaatschappij en neemt aandelenbelangen in andere beursgenoteerde bedrijven. GBL is een actieve aandeelhouder en bemoeit zich met het bestuur van de bedrijven waarin het aandelen houdt om de waarde van haar belangen te vergroten.

GBL heeft drie typen van aandelenbeleggingen:

  • strategische belangen: dit zijn voornamelijk belangen met een waarde van 1 miljard euro of meer in beursgenoteerde bedrijven waarin GBL enige invloed heeft op het beleid. Deze belangen maken in totaal zo'n 75 tot 80% van de totale belangen.
  • incubator belangen: belangen met een waarde tussen de 250 en 750 miljoen euro in beursgenoteerde bedrijven die kunnen uitgroeien tot een strategisch belang. Deze beleggingen hebben een aandeel van 10 tot 15% in de totale portefeuille.
  • Sienna Capital: een dochterbedrijf dat actief is op het gebied van private equity en investeert in aandelen of leent geld aan bedrijven in opbouw. Sienna Capital mag maximaal 10% van het vermogen van GBL investeren.

Overzicht van de belangrijkste strategische deelnemingen:

% aandelen (% stemrecht)
Bedrijf 31 dec 2010 31 dec 2014[1]
Lafarge 21,1% (24,6%) 21,1% (29,3%)
Total 4,0% (3,7%) 3,0% (2,7%)
Imerys 30,7% (37,7%) 56,5% (71,9%)
SGS - 15,0% (15,0%)
Pernod Ricard 9,9% (9,0%) 7,5% (6,9%)
Engie 5,2% (5,2%) 2,4% (2,4%)
Umicore (incubator) - 12,4% (12,4%)
Suez Environnement 7,1% (7,1%) -
Iberdrola 0,6% (0,6%) -

Een belangrijk nadeel van de holdingstructuur is de lagere marktwaarde van GBL ten opzichte van de som van de waarde van de aandelenbelangen die GBL in handen heeft. Dit waardeverschil, de discount, bedroeg in de periode 2010 tot en met 2014 gemiddeld zo'n 25%.

Belangrijkste aandeelhouders

Per jaareinde 2014 bezit Pargesa 50,0% van de aandelen en 52,0% van het stemrecht van GBL. De twee aandeelhouders in Pargesa zijn het Belgische en van Canada. De twee aandeelhouders hebben een aandeelhoudersovereenkomst vanaf 1990. Dit contract was herzien in december 2012 en heeft een looptijd tot 2029 met de optie voor een verlenging.