De samenwerkingsregio Regio Gooi en Vechtstreek is een regio in het zuidoostelijk gedeelte van Noord-Holland en noorden van de provincie Utrecht, ten oosten van het Amsterdam-Rijnkanaal. Zij omvat het Gooi en het noordelijke deel van de Vechtstreek, en bestaat uit de volgende acht gemeenten: Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren (in het Gooi), plus Weesp en Wijdemeren (in de Vechtstreek). Eemnes ligt in de provincie Utrecht maar participeert toch in de Regio Gooi en Vechtstreek.

Gooi en Vechtstreek is het werkgebied van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en is tevens het Noord-Hollandse deel van het werkgebied van Rechtbank Midden-Nederland en de Regionale Eenheid Midden-Nederland van de politie (en van laatstgenoemde een district). De regio neemt deel aan de Metropoolregio Amsterdam (MRA), een bestuurlijk samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland.

Gooicorridor

Regio Gooi en Vechtstreek gaat samen met gemeenten in Gooi en Vechtstreek en andere organisaties vanaf juni 2020 sterker samenwerken voor de zogenoemde .[2] De Gooicorridor is de treinverbinding die de Gooi en Vechtstreek met Utrecht, Amsterdam en Amersfoort verbindt.

Externe link