Fine fleur is een chic Frans leenwoord voor 'toplaag' van iets. Dit woord wordt in het Nederlands vaak gebruikt voor het schaarse talent of toplaag van de maatschappij. Zie drie voorbeeld-zinnen: