Politieke partijen in het verband van de Europese Unie (formeel een politieke partijen op Europees niveau) zijn politieke partijen binnen de Europese Unie die gerechtigd zijn financiële subsidie van de Europese Unie te ontvangen. Artikel 10 lid 4 van het Verdrag betreffende de Europese Unie stelt: "Europese politieke partijen zijn een belangrijke factor voor integratie binnen de Unie. Zij dragen bij tot de vorming van een Europees bewustzijn en tot de uiting van de politieke wil van de burgers van de Unie."[1]

Ditzelfde werd ook opgenomen in de (nooit aangenomen) concept-grondwet van de Europese Unie, waarin artikel 45 lid 4 luidde: "De politieke partijen op Europees niveau dragen bij tot de vorming van een Europees politiek bewustzijn en tot de uiting van de wil van de burgers van de Unie."[2]

Voortvloeiend uit artikel 191 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap stelde Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau regels vast aangaande Europese politieke partijen en hun subsidiëring.[3] Deze verordening is vernieuwd met Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van 22 oktober 2014.[4] Er bestaat sinds 2016 een (APPF). Deze publiceert de door de Autoriteit erkende Europese politieke partijen.[5]

Politieke partijen met zitting in het Europees Parlement

Er zijn meerdere Europese politieke partijen geformeerd, op basis van Europa-wijde politieke allianties en partij-groepen in het Europees Parlement.

Partij Afkorting[6] Registratiedatum Ideologie Fractie[7] Belgische Partij Nederlandse Partij
Partij van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa ALDE 05-05-2017 liberalisme Renew Europe Open VLD, MR D66, VVD
Europese Volkspartij EPP 24-05-2017 christendemocratie en conservatisme EVP CD&V, CDH, CSP CDA
Partij van Europese Socialisten PES 15-06-2017 sociaaldemocratie en socialisme S&D sp.a, PS PvdA
Europese Democratische Partij EDP 20-07-2017 centrisme Renew Europe
Europese Vrije Alliantie EFA 28-07-2017 regionalisme Groenen/VEA N-VA
Europese Groene Partij EGP 31-07-2017 ecologisme Groenen/VEA Groen, Ecolo GroenLinks
Partij van Europees Links EL 11-08-2017 socialisme en communisme GUE/NGL PVDA/PTB
Partij van Europese Conservatieven en Hervormers[8] ECR Party 28-08-2017 euroscepsis, conservatisme, economisch liberalisme ECH Forum voor Democratie
Europese Christelijke Politieke Beweging ECPM 04-09-2017 christendemocratie ECH, EVP ChristenUnie, SGP
Identiteit en Democratie Partij[9] ID Partij 18-09-2017 euroscepsis I&D Vlaams Belang

Samenwerkingsverbanden

Partij Afkorting Ideologie Fractie
Noordse Groen-Linkse Alliantie NGL socialisme GUE/NGL
Libertas liberalisme-libertarisme en pro-
Volt Europa Volt Europees federalisme De Groenen/Vrije Europese Alliantie

Zie ook