De Campus Cup is een televisiequiz voor studenten van alle Vlaamse en Brusselse universiteiten en hogescholen, gepresenteerd door Otto-Jan Ham. Het programma wordt gemaakt door productiehuis Woestijnvis en wordt sinds 2019 jaarlijks in de maanden mei en juni uitgezonden op Canvas. Hiermee vormt het programma de jaarlijkse afsluiting van het academiejaar. Het is het ultieme tv-eindexamen voor studenten. Het winnen van de Campus Cup is dan ook de kroon op het academiejaar.

Het eerste seizoen startte op 27 mei 2019 en eindigde op 4 juli 2019 met de finale, waarin de Rechten-faculteit van de UGent de cup won.[1]

Het tweede seizoen werd uitgezonden vanaf 18 mei 2020.[2] Vanwege de coronapandemie was er dit seizoen geen publiek aanwezig en moesten presentator en kandidaten de sociale afstandsregels respecteren. De finale werd gewonnen door de conservatoriumstudenten van de HoGent,[3] waardoor de wisselbeker voor het tweede jaar op rij naar Gent gaat.

In het voorjaar van 2021 wordt een derde seizoen gepland.[4]

Concept

Zes weken lang – vier dagen per week – strijden 34 ploegen van het Vlaams hoger onderwijs voor de Campus Cup. In 24 afleveringen komen telkens twee teams van vier studenten van een specifieke opleiding uit het hoger onderwijs uit tegen elkaar. Alle 34 teams strijden tegen elkaar in 17 voorrondes. De ploeg die de aflevering wint komt indien dit team de finaleronde succesvol afrondt in een rangschikking, en de beste 8 teams gaan door naar de volgende ronde. Deze werkt volgens een Knock-outsysteem en bestaat uit vier kwartfinales, twee halve finales en een finale. Het team dat de finale wint, wint uiteindelijk de Campus Cup, een trofee in de vorm van een stapel boeken.

Het format is deels vergelijkbaar met de BBC-quiz , waarbij ook twee teams van studenten tegen mekaar spelen. In Nederland werd door de NTR in 2016 een soortgelijk programma uitgezonden onder de naam Universiteitsstrijd.

Verloop

Ontgroening
In een eerste ronde worden afwisselend 8 meerkeuzevragen gesteld uit het vakgebied van beide teams. Hierbij wordt niet overlegd binnen de teams, maar moet elk teamlid afzonderlijk, en binnen korte tijd, antwoorden met A, B, C of D. Voor elk teamlid dat correct heeft geantwoord worden 10 punten toegekend. Wanneer alle teamleden correct antwoorden, worden nog eens 10 bonuspunten toegekend. In het tweede seizoen werden slechts 6 vragen gesteld, niet langer 8.
De blok
Van elk team wordt een persoon afgezonderd om een cursus te blokken over een voor hen onbekend onderwerp. Deze cursus wordt voorafgaand aan deze ronde door Otto aan de betreffende teamleden uitgereikt. In het tweede seizoen reikt Otto vanwege de coronapandemie de cursus niet uit aan de teamleden, maar ligt deze voor ze klaar in de "studeerkamer". Voor het blokken van de cursus krijgen ze één hele quizronde de tijd. De overige teamleden zien de blokkende studenten op de beeldschermen achter de teams. Terwijl er geblokt wordt krijgen de andere drie teamleden een beeldpuzzel met drie filmpjes te zien, waarbij de link tussen deze verschillende filmpjes geraden dient te worden. Als een team deze link raadt, worden geen punten toegekend, maar mag het team de blokkende student van het andere team een "Block out" geven, zodat deze een minuut lang wordt gehinderd. Dit doen ze door op een knop te drukken, zodat de "Block out" naar deze student wordt gestuurd. Wordt de link door geen van beide teams geraden, dan geeft Otto de link en wordt er geen "Block out" uitgedeeld. Vervolgens worden drie vragen gesteld die verband houden met de link tussen de filmpjes. Voor elk correct antwoord worden 20 punten toegekend. Er zijn drie beeldpuzzels, dus dit wordt in totaal drie keer gedaan. De eerste "Block out" is hierbij altijd de stroboscoop(flikkerend licht) en de overige twee verschillen per aflevering.
Mondeling examen
In de volgende ronde wordt een mondeling examen afgenomen bij de studenten die geblokt hebben. Deze studenten komen hiervoor terug bij hun team in de studio. Er worden vier vragen gesteld over de geblokte cursus. Hierbij beoordeelt de auteur van deze cursus de antwoorden. De spelers moeten op een knop duwen zodra ze het antwoord denken te weten, indien deze speler fout antwoordt kan de tegenstander antwoorden. Voor elk correct antwoord worden 30 punten toegekend.
Groepswerk
De laatste ronde is een groepswerk. Eerst worden enkele afbeeldingen getoond. De teams mogen 15 seconden lang overleggen over deze afbeeldingen. Vervolgens wordt de vraag gesteld, die voor elk van deze afbeeldingen beantwoord dient te worden. De teams mogen dan bieden voor het aantal antwoorden dat ze denken te kunnen geven. Het team dat het hoogste biedt mag beginnen. Elk teamlid beantwoordt vervolgens om de beurt de vraag voor een afbeelding naar keuze. Bij een fout antwoord gaat de beurt naar het andere team en krijgen zij ook de reeds verzamelde punten. Indien mogelijk mogen zij de resterende antwoorden proberen te geven, tot het bod wordt bereikt. Geven zij ook een fout antwoord of wordt het bod bereikt, dan eindigt het spel en worden alle niet gegeven antwoorden overlopen. Er worden 20 punten toegekend per correct antwoord. Dit alles gebeurt drie keer, opeenvolgend met 6, 8 en 10 afbeeldingen.
Finale (bij de voorrondes)
In de finale speelt de dagwinnaar, dit is het team met de hoogste score, om een plaats in de rangschikking. Hierbij wordt de tijd gemeten die ze nodig hebben om 10 vragen correct te beantwoorden, waarbij elke speler om de beurt een vraag krijgt. Bij een derde fout antwoord valt de speler die dan aan de beurt is af, en krijgt het team 10 strafseconden. Bij 10 goede antwoorden bepaalt de gemeten tijd de rangschikking voor deelname aan de volgende ronde. Zijn alle spelers van het team af voordat er 10 correcte antwoorden zijn gegeven, dan is het team direct uitgeschakeld.
Eindspel (vanaf de kwartfinales)
Er wordt in duelvorm gespeeld. Elk teamlid heeft een eigen tegenstander, deze duo's krijgen om de beurt een vraag voorgeschoteld. Wie als eerste afdrukt, mag antwoorden. Indien het antwoord correct is, wordt een punt toegekend, indien het antwoord fout is krijgt de tegenstander dit punt. Indien niemand afdrukt, worden geen punten toegekend. Vervolgens wordt een vraag gesteld aan het volgende duo, en dit herhaalt zich tien keer of totdat een team zover voorstaat dat het niet meer is in te halen met de vragen die nog over zijn. Het team dat aan het einde de meeste punten heeft, wint. Tijdens de vorige ronden werd één vrijstelling toegekend per 200 punten, en nog een extra vrijstelling voor het team met de hoogste score aan het einde van de ronde 'Groepswerk'. De punten uit de vorige ronden dienen enkel nog voor deze vrijstellingen. De vrijstellingen kunnen tijdens het eindspel worden ingezet, en wanneer deze worden ingezet, mag er overlegd worden met de andere teamleden.

Edities

Seizoen Winnaar Verliezend finalist
De Campus Cup 2019 Rechten - UGent Politieke Wetenschappen - UGent
De Campus Cup 2020 Conservatorium - HoGent Drama - Luca School of Arts

Externe links