De csárdás

Een csárdás is een parendans zoals die in het vroegere Oostenrijk-Hongarije gebruikelijk was in de betere kringen.

In de hedendaagse Hongaarse muziek komen talloze csárdássen voor. Ook worden in Hongarije en Slowakije csárdássen in verschillende vormen als traditionele dans gedanst. Een csárdás bestaat doorgaans uit een langzaam lassú en een snel deel friss.

Een bekende compositie is de csárdás van Monti uit 1904, die ook als intro van het nummer Alejandro van Lady Gaga werd gebruikt.

Externe links