Het Centre démocrate humaniste[9] (afgekort als cdH, "Humanistisch Democratisch Centrum") is een Franstalige humanistische politieke partij in België. Tot 2002 heette zij Parti social chrétien (PSC, "Christelijke Sociale Partij") en had een christendemocratische signatuur. De partij wordt over het algemeen beschouwd als de derde Franstalige partij, na de PS en de MR. In de provincie Luxemburg is het de grootste partij.

Het cdH is de zusterpartij van de Nederlandstalige CD&V en de Duitstalige CSP.

Geschiedenis

De partij werd opgericht op 18 augustus 1945 als de tweetalige Parti Social Chrétien/Christelijke Volkspartij (PSC/CVP).

Tussen 1968 en 1972 vond het scheidingsproces plaats tussen de Waalse en de Vlaamse afdeling van de partij (zie ook CD&V), dit door kwesties als Leuven Vlaams. De Parti social chrétien werd opgericht op 31 mei 1969 te Brussel als "een nieuwe democratische en progressieve volkspartij, die voor iedereen openstaat, op het christelijk humanisme steunt en op een autonome wijze de belangen van de Walen, de Franstaligen en de Duitstalige gemeenschap ter harte neemt".[10] De eerste verkiezingen die de nieuwe partij aanvatte waren die van 1971.

In het midden jaren 90 van de 20e eeuw scheurt een deel van de partij rond Gérard Deprez zich af om een nieuwe politieke beweging te vormen, de Mouvement des citoyens pour le changement (MCC), die ondertussen is opgegaan in de MR.

Bij de federale verkiezingen op 13 mei 1999 behaalde de PSC, met 16,8% van de stemmen in Wallonië, 10 zetels in de Kamer van volksvertegenwoordigers en 5 in de Senaat. Dit was een zwaar verlies ten opzichte van het resultaat van 1995, 22,5%. De partij zat van 1999 tot 2007 in de oppositie. Na de verkiezingen van 1999 werd Joëlle Milquet partijvoorzitster. Zij trachtte de partij een nieuw elan te geven met het nieuwe politieke concept van het ‘democratisch humanisme’, dat rond de notie ‘broederlijkheid’ (fraternité) de tegenstelling wilde overbruggen tussen vrijheid en verantwoordelijkheid enerzijds en gelijkheid en solidariteit anderzijds.[10] Op 9 juni 2001 nam het partijcongres van de PSC het Charte de l'humanisme démocratique ("Handvest van het Democratisch Humanisme") aan. Op 18 mei 2002 leidde dit ertoe dat de naam Parti social chrétien (PSC) werd veranderd in Centre démocrate humaniste (cdH).[11] Twee dagen later, op 20 mei, scheidden een aantal dissidenten in de partij zich af en richtten de Parti des Chrétiens Démocrates Francophones (CDF; "Partij van Franstalige Christendemocraten") op. Zij herkenden zich niet in een partij die zich niet meer expliciet christelijk noemde.

Bij de federale verkiezingen op 18 mei 2003 behaalde de cdH 8 zetels in de Kamer van volksvertegenwoordigers. In 2007 groeide dat aantal tot 10, in 2010 viel de partij terug op 9 zetels. Sinds december 2011 behoorde ze tot de meerderheid van de regering-Di Rupo. Bij de federale verkiezingen op 25 mei 2014 behaalde cdH eveneens 9 zetels in de Kamer.

Zusterpartijen

Het cdH is in België een zusterpartij van de Nederlandstalige CD&V en de Duitstalige CSP. Het cdH behoort tot de Europese Volkspartij, samen met christendemocratische partijen als het CDA in Nederland en de CDU in Duitsland.

Partijfunctionarissen

Voorzitters

Voorzitters CVP-PSC

Voorzitters PSC

Voorzitters cdH

Externe link