Robert (Bob) De Richter (Antwerpen, 8 mei 1949 – aldaar, 3 april 2015) was een Belgisch weerman en vervolgens politicus voor de SP (vanaf 2001 sp.a).

Biografie

De Richter werkte als assistent aan de Rijksuniversiteit Gent en was leraar aardrijkskunde.

In maart 1987 werd hij na het pensioen van Armand Pien een van de vier nieuwe weerpresentatoren bij de Vlaamse openbare omroep BRT (vanaf 1991 BRTN). Als collega's had hij , Frank Deboosere en diens vrouw Hilde Simons. In 1993 verdween Bob De Richter van het scherm. Vervolgens was hij van 1993 tot 1995 adjunct-kabinetschef van de Vlaamse ministers Leona Detiège en Leo Peeters.

Op 28 juni 1995 kwam hij voor de SP als opvolger van Marcel Colla in de Kamer van volksvertegenwoordigers, waar hij tot 1999 zetelde.[2] Hij was er lid van de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw.

Vervolgens werd hij na de lokale verkiezingen van 2000 politiek actief in de stad Mortsel. Hij was er gemeenteraadslid, sp.a-fractieleider en van 2007 tot 2009 schepen. In 2010 stapte hij uit de actieve politiek, maar bleef wel in het bestuur zetelen.[3][4] Eerder had hij zijn schepenmandaat op 1 november 2009 al doorgegeven aan Steve D'Hulster[5].

In 2015 overleed hij op 65-jarige leeftijd na een langdurige ziekte.[3] Hij liet een echtgenote en drie kinderen na.