Anlaut is in het algemeen de benaming voor beginklank van een woord. Dit kan zowel een klinker als een medeklinker zijn. Op het niveau van lettergrepen kan een anlaut worden gevolgd door een inlaut of onmiddellijk door de . Dit laatste is het geval bij zeer korte woorden die maar uit twee klanken bestaan, zoals bij en ik.

De aanzet van lettergrepen is tevens een anlaut als het een medeklinker aan het begin van een woord betreft. In andere gevallen is de aanzet een inlaut, zoals de m in kra-men.