Het Algemeen Dagblad of AD is een Nederlands landelijk dagblad en met een oplage in 2013 van ruim 409 duizend exemplaren de op een na grootste betaalde krant van Nederland. De krant verschijnt op tabloidformaat. De hoofdredactie zetelt in Rotterdam. De redactie maakt sinds 2016 het mondiale en landelijke deel voor ADR Nieuwsmedia. Daar vallen 57 voormalige regionale kranten onder die als editie van het Algemeen Dagblad en een zevental voormalige Wegener-titels verschijnen. Al deze uitgaven zijn eigendom van DPG Media, eerder bekend als De Persgroep Nederland.[2]

De laatst bekende betaalde oplage van het Algemeen Dagblad was 298.000 in 2017.

Signatuur en lezerspubliek

Het Algemeen Dagblad profileert zich sinds zijn oprichting als een neutrale krant zonder politieke of religieuze binding. Volgens het redactiestatuut dient de krant 'een populair, betrouwbaar, onafhankelijk landelijk ochtendblad' te zijn.

Edities

Het AD kent naast een landelijke versie zeven regionale titels, waarvan sommige weer zijn onderverdeeld in lokale edities. Dit zijn:

 • Rivierenland
 • Groene Hart
  • Alphen aan den Rijn
  • Gouda
  • Woerden
 • Haagsche Courant
  • Den Haag Stad
  • Delft
  • Westland
  • Zoetermeer
 • Rotterdams Dagblad
  • Rotterdam Stad
  • Rotterdam Oost
  • Hoeksche Waard
  • Voorne-Putten/Goeree-Overflakkee
  • Waterweg
 • Utrechts Nieuwsblad
  • Utrecht Stad
  • Utrecht Oost
  • Utrecht Zuid

Het is voor abonnees niet mogelijk te kiezen voor een editie. Als men in een gebied woont waar een regionale editie in omloop is krijgt men die automatisch thuis gestuurd. De landelijke editie is wel overal los te koop.

Geschiedenis

Redactie (1989)

De krant werd in 1946 als zus van de Nieuwe Rotterdamsche Courant opgericht door W. Pluygers en J. Versnel. Pluygers werd de uitgever, de eerste hoofdredacteur. Het eerste nummer verscheen op 29 april 1946.[3]

In 1964 werd de krant, die tot dan toe was uitgegeven door de Nieuwe Rotterdamsche Courant NV, overgenomen door de Nederlandse Dagblad Unie (NDU), ontstaan uit het samengaan van de NRC met het Algemeen Handelsblad.

In 1979 fuseerde de NDU met uitgeverij Elsevier, die de dagbladpoot in 1995 afstootte naar PCM Uitgevers, waar Het Parool, Trouw en de Volkskrant al werden uitgegeven. PCM verwierf niet alleen het Algemeen Dagblad, maar ook de fusiekrant NRC Handelsblad. Het nieuwe AD is ondergebracht in een joint venture waarin de uitgevers PCM en Wegener participeren.

Lange tijd was het Algemeen Dagblad, na De Telegraaf, de tweede krant van Nederland. Vanaf eind jaren tachtig verloor de krant lezers. Dat proces werd vanaf 1993 versterkt door de abrupte koerswijziging van toenmalig hoofdredacteur , die de krant een volledig nieuw uiterlijk gaf en van het dagblad een kwaliteitskrant wilde maken. Veel lezers waren daar niet van gediend.[bron?] De overname van NDU door PCM frustreerde Van Dijks plannen enigszins, omdat het niet in het belang van het bedrijf was dat het Algemeen Dagblad zou concurreren met de Volkskrant, die toen erg succesvol was.[bron?] Na een kort hoofdredacteurschap van , die de titel op de voorpagina voorzag van 'Nederlands populairste kwaliteitskrant', werd ombudsman Willem Ammerlaan in een periode van grote onrust op de redactie gevraagd de nieuwe hoofdredacteur te worden. Ammerlaan herstelde de rust, maar hield vast aan de afspraak met de raad van bestuur dat hij niet langer dan maximaal twee jaar als hoofdredacteur wilde aanblijven en na veertig journalistieke dienstjaren met pensioen zou gaan. Ammerlaans opvolger Jan Bonjer gooide daarna het roer om. Inmiddels was de Volkskrant het Algemeen Dagblad voorbijgestreefd als tweede krant van Nederland. Bonjer schrapte het predicaat 'kwaliteitskrant' in 2004 en richtte zich weer nadrukkelijk op de concurrentie met De Telegraaf.

Vanaf 2004 verscheen het sportkatern als ingestoken bijlage op tabloidformaat. Sinds de fusie met zeven regionale kranten op 1 september 2005, wordt de hele krant op tabloidformaat gedrukt. Van 6 april 2008 tot eind augustus 2008 verscheen de krant AD Sportwereld Pro, een dagelijkse sportkrant. Deze krant was in die periode bij abonnement en los verkrijgbaar.

2005 fusie met regionale kranten

In de loop van 2004 bleek dat uitgeverij PCM het Algemeen Dagblad wilde versterken met regionale edities, onder andere door een betere koppeling met de kopbladen Rijn en Gouwe en . Die zouden als tabloid bij het AD komen. Tegelijkertijd had uitgeverij Wegener plannen om in Zuid-Holland een aantal regionale titels samen te voegen. Toen beide uitgevers tot de conclusie kwamen dat de felle concurrentiestrijd die hiervan het gevolg zou zijn eerder lezers zou kosten dan opleveren werd besloten tot een samenwerking. In december 2004 werd bekend dat onderzocht zou worden of een fusie tussen het Algemeen Dagblad en zeven regionale kranten (Rijn en Gouwe, , Rotterdams Dagblad, Haagsche Courant, Utrechts Nieuwsblad, Goudsche Courant en ) levensvatbaar was.

Er werd niet over een nieuwe naam gesproken. Die beslissing schoven de uitgevers lang voor zich uit. Wegener voelde het meest voor een geheel nieuwe naam. PCM wilde (op aandringen van het AD) de titel Algemeen Dagblad handhaven omdat dit een sterke merknaam zou zijn. Uit een door de redactieraad van het AD afgedwongen lezersonderzoek bleek in de loop van 2005 dat de lezers zeer hechtten aan de vertrouwde namen van de deelnemende kranten. Het uiteindelijke resultaat was dat in elk verschijningsgebied de naam van de bestaande regionale krant gehandhaafd bleef, met als voorvoegsel AD.

Omdat in een deel van het verspreidingsgebied de kranten Rijn en Gouwe, Goudse Courant en een editie van het Utrechts Nieuwsblad elkaar overlapten, werd hier een nieuwe naam bedacht: AD Groene Hart. Daarnaast was er een editie AD Rivierenland voor het gebied waar voorheen het Utrechts Nieuwsblad verscheen, als opvolger van Dagblad Rivierenland. Buiten de gebieden van de regionale kranten bleef de landelijke editie van het Algemeen Dagblad bestaan.

Het duurde tot eind mei/begin juni 2005 voordat alle plannen rond waren en overeenstemming met redactieraden, ondernemingsraden, vakbonden en NMA was bereikt. Vervolgens moest alles op de schop: er moesten nieuwe redactieafdelingen worden gevormd, er moest een nieuwe lay-out komen, en drukprocedé en distributie moesten in verband met de overgang naar 22 edities op tabloidformaat ingrijpend veranderd worden. Op 1 september 2005 was de nieuwe krant een feit. De dag daarvoor kreeg ook de website van het AD een nieuw uiterlijk.

Na de fusie verloor de nieuwe krant tienduizenden lezers. De betaalde oplage daalde sinds 1 september 2005 van 547.272 tot 464.032 in het eerste kwartaal van 2007. In het eerste kwartaal van 2009 was de oplage verder gedaald tot 404.461. Sindsdien stijgt de oplage weer. In het derde kwartaal van 2010 bedroeg deze 448.754.[4]

De Persgroep

In de lente van 2009 werd het AD - als onderdeel van PCM - opgenomen in De Persgroep, het bedrijf van de Belgische media-ondernemer Christian Van Thillo. Daarop volgde een reorganisatie die onder andere 116 journalisten hun baan kostte. Het aantal gedwongen ontslagen bleef beperkt tot vier à vijf vanwege een aangeboden regeling.[5]

De reorganisatie leidde tot de ontslagname van hoofdredacteur-directeur Jan Bonjer en algemeen directeur . Ook vertrok de volledige raad van commissarissen. De zeskoppige hoofdredactie van het AD werd omgevormd tot een hoofdredactie met een enkele hoofdredacteur en een enkele redactiemanager. Frits Campagne werd begin juli 2009 door Van Thillo benoemd tot algemeen directeur ad interim. Per mei 2016 werd Hans Nijenhuis (ex-NRC) aangesteld als hoofdredacteur.

Tests

Het AD heeft in de loop der jaren verschillende consumentgerichte tests in het leven geroepen. Zo was er bijvoorbeeld een AD-Fototest, waarin de kwaliteit van foto's getest werd nadat die naar verschillende ontwikkelaars gebracht waren. Op 20 september 2008 publiceerde het blad een landelijke test van opticiens. Daarin werden (undercover) oogmetingen beoordeeld en de naar aanleiding daarvan bestelde brillen op vervaardiging. De AD-Oliebollentest en AD-Haringtest waren daarnaast jaarlijks terugkerende fenomenen. Daarnaast was er jaarlijks ook een Friettest en is er een Koffietest.

Met de jaarlijkse AD Misdaadmeter brengt het AD de criminaliteit in kaart en met de AD Ziekenhuis Top 100 bekijkt het de kwaliteit van Nederlandse ziekenhuizen. Ook krijgt het best gewaardeerde terras de Terrastroffee uitgereikt.

Externe link