Het derde millennium v.Chr. loopt vanaf 3000 tot 2001 v.Chr.

Gebeurtenissen en ontwikkelingen

Klimaatveranderingen

 • Er komt een einde aan het Holoceen subpluviaal. In Noord-Afrika ontstaat de Sahara met grote migratie tot gevolg.
 • In Noord-Amerika begint het , een periode met veel regen en koude.
 • 2200 v.Chr. : . Rond de Middellandse Zee begint een periode van droogte, het begin van het .

Algemeen

 • Het derde millennium v.Chr. wordt soms ook de vroege bronstijd genoemd. De opkomst gezien van geavanceerde, verstedelijkte beschavingen, nieuwe bronzen metallurgie die de productiviteit van de landbouw uitbreidt, en hoogontwikkelde manieren van communicatie in de vorm van het schrift. In het 3e millennium v.Chr. wordt de groei van deze rijkdommen, zowel de intellectuele als de fysieke, een bron van onenigheid op politiek niveau, en heersers willen meer rijkdom en macht vergaren. Hiermee samen hangen de eerste verschijningen van mega-architectuur, imperialisme, georganiseerd absolutisme en interne revoluties. Verschillende vormen van wetenschap krijgen vorm.

Vruchtbare sikkel

Mesopotamië

Oude Egypte

 • In Egypte ontstaat het gebruik van papyrus als drager van geschreven teksten.
 • Vanaf 3000 voor Christus wordt in het Oude Egypte de Egyptische mummificatietechniek ontwikkeld, als gevolg van de religieuze overtuiging dat men zijn lichaam en ook persoonlijke bezittingen naar het hiernamaals kan meenemen.
 • 3000-2740 v.Chr. : vroeg-dynastieke periode behelst de twee eerste dynastieën.
 • 2773 v.Chr. : Begin van de Sothisperiode.
 • 2639-2216 v.Chr. : In het Oude Rijk van Egypte worden piramides gebouwd. Die zullen duizenden jaren de hoogste en grootste door mensen gebouwde constructies blijven. Ook in Egypte beginnen farao's zich voor te doen als levende goden, gemaakt van een andere stof dan gewone mensen. Zelfs in Europa, dat in deze tijdsperiode nog steeds grotendeels neolithisch is, worden reusachtige megalieten gebouwd. In het Nabije Oosten worden tijdens dit millennium grenzen overtroffen door architecten en heersers.
 • 2216-2040 v.Chr. : eerste tussenperiode. Tegen het einde van het millennium wordt Egypte het podium van de eerste geregistreerde populaire revolutie in de geschiedenis.

Anatolië

Kreta

Indisch subcontinent

 • Indusbeschaving. Behalve de strakke planning kenmerkt deze zich door het vrijwel afwezig zijn van sporen die op een heersende elite duiden; de handel met het westen van Azië door scheepvaart; en het mysterieuze Harappaschrift dat vooralsnog niet ontcijferd is.

China

 • ca2600 v.Chr. : Zijde wordt gesponnen en tot stoffen geweven.

Europa

Belangrijke personen