Het tweede millennium v.Chr. loopt vanaf 2000 tot 1001 v.Chr.

Gebeurtenissen in de midden bronstijd

Midden-Oosten

Centraal-Azië

Middellandse Zee

Lage landen

De wikkeldraadbekercultuur is de eerste bronstijdcultuur in de lage landen en Westfalen. Omdat de grondstoffen voor de bronsindustrie ingevoerd moeten worden en Nederland buiten de belangrijke handelsroutes ligt, is het een achtergebleven gebied. Toch is er met name in het noorden een bescheiden eigen bronsindustrie die Ierse invloeden vertoont.

Natuurfenomeen

Gebeurtenissen in de late bronstijd

De overgang van de midden- naar de late bronstijd krijgt de naam tussenperiode, die gepaard gaat met een enorme migratie.

Indisch subcontinent

Mesopotamië

ca1300-1050 v.Chr. : Midden-Assyrische Rijk.

Oude Egypte

Anatolië

Iran

Griekenland

Einde bronstijd

Azië

Amerika