21.f research in progress

Filosofie voor de
21e eeuw

Filosofie om het filosoferen, denken om het denken. Prachtige inzichten en meer stof dan sterren om over te prakkiseren, maar de filosoof is ingehaald door economen en techgiganten. Grote vraagstukken zijn beantwoord door natuurkundigen, astronomen, psychologen en neurowetenschappers. Waar staat de filosofie tegenwoordig en waar gaan we heen?

Filosofie voor de 21e eeuw

CAPREA BEHEER B.V.

Fultonbaan 20
3439 NE  Nieuwegein
Netherlands

CAPREA MEDIA

Jan Steenstraat 6
2023 AN  Haarlem
Netherlands